Portret antropologic

PORTRETUL ANTROPOLOGIC AL  DOAMNEI IONELA VAN REES-ZOTA

Antroplogia este o ştiinţă vastă care fascinează prin vastitatea posibilităţilor de a cunoaşte o populaţie, o generaţie sau un om, prin observarea unor detalii aparent ascunse. Astfel, cu un dram de intuiţie, un antropolog ar putea scrie un roman întreg despre un un om, privindu-i numai fotografia.

Aşa cum am mai procedat şi în articolele publicate în ziarul ,,Vocea Ta’’, când am oferit descrierea antropologică a marilor dictatori, ACUM VOI ÎNCERCA SĂ CONTUREZ UN PORTRET ANTROPOLOGIC COMPLEX , RIGUROS ŞTIINŢIFIC, AL  DOAMNEI IONELA VAN REES-ZOTA.

 1. Rasial, aşa cum oricine poate observa, doamna van Rees- Zota este încadrată la CAUCAZIAN, rasă numită impropriu – albă, deşi include toate popoarele indo-europene şi zona semită a arabilor şi a iudeilor.

Sub-rasial să zicem, ar domina trăsăturile tipologiei alpine, luând în considerare liniile de rotunjime ale osaturii, dar şi ale corpului. Specific alpinilor este raţiunea şi acomodarea rapidă, îndemânarea şi curajul.

 1. Temperamental, conform şcolii franco-olandeze de psihologie ne-am încadra cel mai bine cu descrierea la tipul: ACTIV-EMOTIV (în sensul de reactiv, rapid conectat la schimbări), PRIMAR (ÎN SENSUL CĂ TRĂIEŞTE MAI MULT PREZENTUL DECÂT TRECUTUL) . După clasificarea hipocratică este SANGUINIC-EDUCAT. Capacitatea de a reacţiona foarte raţional şi rapid corect este un prim atu al sanguinicilor educaţi. Prin educat, aici se înţelege capacitatea de blocare conştientă a pornirilor primare instinticve ale sanguinicului.
 2. Caracteristici psihologice generale
 • personalitate echilibrată, puternică, matură, bine conturată
 • obiectivitate
 • voinţa, unul dintre punctele sale forte
 • non-submisivă (greu de supus)
 • spirit al dreptăţii
 • nativ-luptătoare, cu apetit pentru succes, reuşite obţinute prin propria putere (caracteristică foarte rar întalnită la oamenii politici cunoscuţi)
 • amabilitate
 • spirit de leader

4 . Latura raţională

 • Q. foarte ridicat
 • Rapididate în gândire şi în luarea deciiziilor
 • Profunzime analitică şi asociere creativ-obiectivă a datelor din memorie
 • Capacitate de învăţare rapidă
 • Rezistentă la efort intelectual prelungit
 1. Latura afectiv-emoţională
  • sensibilitate sufletească ce nu afectează obiectivitatea sau luarea deciziilor pur raţionale
  • fire intuitivă, poate pătrunde gândurile ascunse ale oamenilor
  • non-influenţabilă
  • sociabilitate, capacitate de comunicare afectivă
  • spirit caritabil
  • fidelă ideilor la care aderă
  • spectrul de motivaţii este orientat către spiritual nu spre caştig material (încă o caracteristică foarte rar întâlnită în lumea politică modernă)

LA PORTRETUL ANTROPOLOGIC AL DOAMNEI IONELA VAN REES-ZOTA SE MAI POT ADĂUGA URMĂTOARELE: FIRE EXTROVERTITĂ, SINCERĂ, BUNĂ PRIETENĂ, URĂŞTE MINCIUNA ŞI LAŞITATEA.

MARIUS RADU
CERCETĂTOR  ANTROPOLOG, ACADEMIA ROMÂNĂ