Raport de activitate

DACIA e.V. Nürnberg

Istoric

Asociația DACIA e.V. Nürnberg este o organizație neguvernamentală , non-profit, fondată în 2004 și preluată de Ionela van Rees- Zota în anul 2011, ca Președinte
Asociația DACIA e.V. Nürnberg a fost fondată de un grup de 7 persoane, urmând ca din anul 2011 să fie condusă de un comitet de conducere, format din cinci persoane, iar din 2018, de 7 persoane.

Misiunea o constituie dezvoltarea unor module educaționale pentru copiii, tinerii și adulții aparținând minorității române din Germania (aici încadrându-se rromii, sașii, șvabii etc), care să conducă la afirmarea propriei identități etnice prin emanciparea socio-culturală, educativă, lingvistică și religioasă a minorităților din Germania, la reinserție socio-economică a tinerilor și adulților rromi, precum și recuperarea școlară și profesională a acestora. De asemenea, activitățile vizate sunt:

▫ O bibliotecă românească ce are peste 15.000 de volume sortate
▫ Un Radio on line pentru românii din Germania
▫ Consultanță juridice
▫ Consultanță sociale
▫ Cursuri de limba germană și română
▫ Teatru de păpuși pentru suflete mari și mici
▫ Consiliere psihologică
▫ ConsultanţăSeniorentreff pentru orientare profesională
▫ Birou de asistență pentru feme
▫ Asistență pentru integrare în Germania
▫ Cursuri de utilizarea calculatarelor
▫ Îndrumări pentru înscriererea la creșă, grădiniță și școală
▫ Ateliere pentru cei mari și mici
▫ Consultanță în domeniul sănătății
▫ Cursuri de limba engleză
▫ Ziar tipărit pentru comunitate
▫ Agenție de Presă AȘII ROMÂN
▫ Cursuri pentru dezvoltare personal
▫ Dansuri populare românești pentru copii
▫ Întâlniri frecvente cu seniorii din zonă
▫ Consultanțe pentru rromi și oamenii străzii

Obiective
▫ resinserția socio-economică a tinerilor romi și a oamenilor străzii;
▫ recuperare școlară și profesională;
▫ promovarea și combaterea tuturor formelor de discriminare;
▫ promovarea egalității de șanse în competiția socială;
▫ promovarea echității sociale și sprijinirea comunităților defavorizate;
▫ integrarea și ajutorul celor care au nevoie

În vederea realizării scopurilor și obiectivelor activității sale, asociația va acționa in următoarele direcții principale:

▫ inițierea și dezvoltarea de contracte cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, naționale și internaționale care pot susține realizarea obiectivelor propuse;
▫ efectuarea de studii și experiențe de conlucrare cu instituțiile naționale și internaționale de profil;
▫ realizarea de programe și proiecte precum și obținerea finalității acestora în parteneriat cu administratia locală;
▫ integrarea copiilor celor proveniți din România în sistemul educațional;
▫ sprijinirea programului școlar și individual prin asistență socială (hrană,
îmbracaminte, rechizite, asistență medicală);
▫ asistență socială parțială și educațională a copiilor și părinților;
▫ desfășurarea de activități economice proprii în condițiile prevăzute de lege.

Mijloacele principale de acțiune ale asociației sunt următoarele:

▫ inițierea, organizarea și efectuarea de programe și proiecte, modalități de integrare socio-educativă, sportivă si profesională a membrilor aparținând acestei minorități;
▫ editarea de cărți, reviste, pliante, broșuri, afișe etc.
▫ inițierea și efectuarea unor programe și proiecte în domeniile: economic, agricol, cultural, sportiv, rezolvarea în cadrul legal a dreptului de proprietate asupra terenurilor și locuințelor;
▫ inițierea unor programe pentru asigurarea condițiilor minime de trai;
▫ organizarea de activități și dotarea spațiilor cu aparatură și materiale adecvate, organizarea de activități cultural- educative, sportive, turistice, etc;
▫ desfășurarea unor programe și proiecte de asistentă și intervenție socială;
▫ lărgirea și modernizarea infrastructurii proprii, precum și administrarea de valori materiale și banești, în concordanță cu prevederile legii;
▫ alte activități prevăzute de lege, ca: spectacole, imprimări și producții audio-video, etc;
▫ sprijinirea persoanelor aparținând minorității române în vederea exercitării
dreptului de a profesa și a practica propria religie, ca element fundamental al identității și de a beneficia diferite servicii în limba maternă ;
▫ înființarea de societăți comerciale sau participarea cu părți sociale ori acțiuni în cadrul unor asemenea societăți, în condițiile legii;
▫ organizarea de activități în unități proprii conform legii speciale a activității;
▫ organizarea de manifestări culturale și artistice specifice locuitorilor comunității din zona Bayern.
▫ dotarea sediului/sediilor cu aparatură, materiale, logistică, necesare desfășurării activității acestora.

Date de contact:
ASOCIAȚIA DACIA e.V.
Petersauracher Str 47
90449 Nürnberg
Ioenla van Reess- Zota
Telefon: 0049 160 33 73 128
E.mail: asii.romani@yahoo.com

Proiecte sociale:

1. GRUPA DE MĂMICI ȘI PITICI

Scurtă descriere:
Acest proiect a fost înființat în ianuarie 2016, având o periodicitate bisăptămânală ( luni și joi), unde mămicile îpreună cu copiii acestora beneficiază de o întâlnire socială între orele 9-13. La aceste întâlniri, copiii împreună cu părinții construiec diferite lucruri, dansază, cântă, învață poezii în limba maternă, copiii obișnuindu-se astfel în societate, iar mamele ieșind din programul zilnic, care este din ce în ce mai standardizat.
Pe pagina de Facebook a asociației, am realizat cu acestia o expoziție online, de desene cu tema: “Viziunea copiilor despre familie!”
Scopul realizării acestei expoziții este implicarea emoțională a copiilor în ceea ce poate însemna consecința imediată a unui proiect gândit special pentru dezvoltarea și încurajarea lor, să se poată exprima liber și să își dorească locul potrivit în familie și societate.
După fiecare întâlnire, aceștia pot lua masa de prânz (supă, felul principal de mâncare, desert și o băutură) împreună cu seniorii din cadrul Clădirii generațiilor.
Parteneri:
Primăria din Nürnberg
SOS Kinderdorf
MehrGenerationenHaus

2. ÎNTÂLNIRI BILUNARE CU SENIORII

Principalele obiective ale proiectului sunt:
Scoaterea bătrânilor din casă;
Socializarea acestora;
Informarea acestora despre ceea ce pot face ca și pesnionari (drepturi și obligații)
Şansa la un trai mai bun;
Adaptarea comportamentului față de sine și manifestarea grijei, interesului și participarea activă la viața socială;
Beneficiarii proiectului sunt aproximativ 100 de bătrâni cu vârsta cuprinsă între 55 și 90 ani;

3. GRUPA DE DANSURI POPULARE PENTRU COPII

Într-o societate modernă este important ca un copil să știe ce responsabilități are, pentru a putea dezvolta, la rândul său, un ritm corect de viață socială și familială. De asemenea, este important să cunoască cultura și obiceiurile țării din care provine, de aceea, am înființat această grupă de dansuri, unde vin copii cu vârste între 2- 14 ani.
La activ, avem o grupa formata din 32 de copiii. Costumele populare au fost puse la dispoziție de un sponsor, iar repetițiile se țin săptămânal în cadrul Insulei pentru copiii- pusă la dispoziție de Primăria din Nuernberg.
Grupa a fost înființată la începutul anului 2018, iar la nici trei luni de la înființare, aceștia au susținut primul spectacol, în cadrul Asciației AFRO-DEUTSCHE. În ultima jumătate de an, copii au susținut lunar minimum două spectacole.

4. ROMÂNII PROMOVEAZĂ ROMÂNIA ȘI ROMÂNII

Acest proiect a fost lansal la începutul anului 2017 și vizează românii de pretutindeni
Întotdeauna au existat conaționali de-ai noștri, aflați pe întregul mapamond, care s-au afirmat prin ceea ce intreprind. Acest Proiect îndeamnă românii de pertutindeni să recomande persoane care s-au remarcat în comunitățile unde trăiesc, urmărindu-se promovarea și mediatizarea acestora la nivel internaţional, în cadrul Agenției de Presă AȘII ROMÂNI și ziarul VOCEA TA.
În decurs de aproximativ 18 luni, au fost promovate un număr de peste 100 de persoane, numărul lor crescând în fiecare lună.

5. AGENȚIA DE PRESĂ AȘII ROMÂNI

Agenţia de Presă AŞII ROMÂNI a fost înfiinţată în data de 15 ianuarie 2009, are sediul la Nürnberg, având de la data inaugurării o frecvenţă zilnică de urcare a ştirilor. Acestea sunt colectate fie de la corespondenţii noştri din întreaga lume, membrii ai asociaţiilor, bisericilor, colaboratori locali și internaționali, purtătorii de cuvânt ai Instituţiilor de Stat etc, ajungându-se astfel ca majoritatea comunităţilor româneşti și a vorbitorilor și cunoscătprilor de limba română din lume să beneficieze de informaţiile ce sunt relatate și difuzatede în pagina Agenţiei de Presă AŞII ROMÂNI.

Obiective:

a) Agenţia noastră îşi propune să facă cunoscută tuturor realitea din sânul comunităţilor româneşti de pretutindeni, continuând seria de legături ce o avem cu reprezentanții acestora.
b) Dorim să colaborăm, în continuare cu toate resursele media, atât din România cât şi din afara graniţelor ţării( ceea ce am şi îndeplinit).
c) Agenția prezintă strategiile și programele politice, economice, sociale și culturale ale Instituțiilor de Stat din România, oferind publicului cititor din Diaspora o informare corectă și în timp real despre ceea ce înseamnă realitatea românească.
d) Agenţia de Presă AŞII ROMÂNI constituie un canal de ştiri preluate prioritar din comunităţile româneşti de peste hotare, ştiri care vor fi transmise constant către mass-media din România, Guvern, Senat, Parlament, ICR, Preşedinţie etc.
e) Acelaşi flux de ştiri, îmbogăţit şi cu ştiri din România, este transmis de către noi mass-mediei din comunităţile româneşti de pretutindeni, către oamenii de afaceri români din emigraţie, către toate bisericile, abonaţi etc, pe scurt către cei peste 10 milioane de români din afara României.
f) Agenţia urmăreşte crearea unor legături între diverse comunităţi româneşti din lume, pe baza informaţiilor transmise de agenţie şi a interesului pe care membrii unei comunităţi îl pot dezvolta pentru o anumită zonă sau pentru un anumit tip de activităţi, oportunităţi de afaceri, turism, investiţii etc.
g) Agenţia de Presă AŞII ROMÂNI are un grad de accesibilitate foarte mare, găsindu-se atât în motoarele de căutare, cât şi pe siturile unde s-au încheiat până în prezent parteneriate de colaborare. Media de vârstă a cititorilor este foarte vastă, noi estimând că ar fi între 14- 80 ani.

Agenţia de presă AŞII ROMÂNI este una din cele două Agenţii de Presă din lume care se adresează în mod special românilor din Diaspora.

Nu trebuie omis faptul că politica internă a Agenției de Presă este una foarte optimistă și pozitivistă. Prin acest mod, știrile care sunt urcate în pagina agenției sunt în proporție de peste 95 % știri pozitive, care să promoveze românii de pretutindeni și România.

Continuitatea existenței Agenției de Presă AȘII ROMÂNI este foarte importantă, datorită faptului că românii de pretutindeni doresc și cer informarea prin acest mijloc mass-media, mijloc accesibil de oriunde de pe această planetă, avându-se în vedere că noi promovăm românii și activitățile acestora oriunde s-ar afla. Clasa de cititori a Agenției de Presă este una foarte selectă, datorită calității știrilor ce sunt urcate (știri, retrospective, avanpremiere, interviuri, editoriale, exclusiv etc), multe dintre acestea sunt informații culese la prima mână și distribuite cititorilor agenției.

În decursul celor șapte ani, Agenția a dat dovadă de seriozitate, prin calitatea știrilor pe care le prezintă, dar și de o credibilitate crescută, datorită informațiilor de primă clasă și a faptului că la noi bârfele mondene nu își găsesc spațiu.

Putem spune că, după acești ani am crescut atât în motoarele de căutare, cât și în cererea de trimitere a news-leterului. Avem la activ o bază de date de peste 700.000 de adrese de e.mail din toată lumea, care de trei ori pe săptămână primesc fluxul nostru de știri.
Între timp, s-au încheiat diverse contracte de colaborare, cu cele mai importante Instituții ale Statului român din România, dar și din lume, s-au încheiat contracte de publicitate cu firme de prestigiu, toată activitatea noastră fiind într-o continuă creștere.
Redactorii noștri (selectați de pretutindeni) îți fac treaba conștiincios, iar datorită contractelor încheiate și remunerării modeste, ne-am permis să-i păstrăm. Nu trebuie omis faptul că unii dintre aceștia depun muncă de voluntariat.

REZULTATE:
Anul 2012- Fondatoarea și Directorul Agenției de Presă AȘII ROMÂNI- Ionela van Rees- Zota este desemnată Femeia anului 2011- categoria JURNALISM- Diaspora.

Anul 2012- Agenția de Presă AȘII ROMÂNI primește Premiul DESTIN ROMÂNIA!- din partea Guvernului României.

Anul 2012- Gala celebrităților române. Premiul de excelență – Celebritatea anului 2012- categoria JURNALISM- Diaspora- Ionela van Rees- Zota

Anul 2013- Ionela van Rees- Zota- Desemnată Femeia anului 2012- categoria JURNALISM- Diaspora.

Anul 2014- Ionela van Rees- Zota- Desemnată Femeia anului 2014- categoria JURNALISM- Diaspora.

Continuăm :
ꜝPromovarea Agenţiei de Presă la nivel internaţioal
ꜝPosibilitatea de a lua informaţiile „ la prima mână” de la Agenţiile de Presă din România şi consolidarea rolului agenţiei de presă prin editarea, selectarea şi diseminarea unor informaţii relevante corespunzătoare cu interesele de informare, educaţie şi recreere ale beneficiarilor.
ꜝModernizarea Agenţiei de Presă şi atragerea de corespondenţi la nivel internaţional
ꜝRealizarea a două redacţii pentru Agenţia de Presă în România- respectiv la: București și Brașov.
ꜝParteneriate cu Agenții de Presă din lume
ꜝPremierea celor mai buni colaboratori
ꜝParteneriate media la diverse evenimente la nivel național și international

6. ZIARUL VOCEA TA

Misiune:
Ziarul VOCEA TA are ca scop diseminarea unor informaţii corecte şi pozitive în rândul cunoscătorilor de limba română din Austria, Belgia, Germania, Elveția, Franța și Olanda. Fiind singurul ziar lunar tipărit în limba română din aceste țări, urmăreste să pună în evidenţă realizările economice, financiare, politice şi culturale ale celor care organizează activități pe teritoriul celor patru țări, dar şi selectarea ştirilor referitoare la actualitatea politică, social-economică şi culturală din România, activitățiile Instituțiilor de Stat din România etc.

Istoric si metodologie:
Publicația VOCEA TA a fost înfiinţată în data de 15 decembrie 2010, ISSN 2191-7272 (primit în Germania). Sediul se află la Nürnberg – Germania, având de la data inaugurării un tiraj de 5000 de exemplare. La început, ziarul a avut un număr de 12 pagini, din care 2 policromie (coperțile).
Din numărul șase al ziarului (după șase luni de apariție), am mărit numărul de pagini de la 12 la 16, având 4 pagini policromie. În acest moment, ziarul are 20 de pagini, 10 alb- negru și 10 policromie, tirajul este de 20.000 de ziare, urmând ca în cel mai scurt timp
(în funcție de posibilitățile financiare) să creștem tirajul la 40.000. Acest lucru este necesar datorită ariei de distribuție din cele patru țări și numărului din ce în ce mai mare de cititori.

Știrile, informațiile sunt colectate, fie de la corespondenţi, ori de la membri ai asociaţiilor româneşti din cele sase țări, purtătorii de cuvânt ai Instituţiilor de Stat etc, ajungându-se astfel ca majoritatea comunităţilor care cunosc limba română să beneficieze de informaţiile prezentate în ziar.

Ziarul VOCEA TA are un grad de accesibilitate foarte mare în cele șase țări, fiind distribuit prin firma ATLASSIB- la toate sediile din țările mai sus enumerate, dar și la sediul Institutelor Culturale, Ambasade, Consulate, Asociații, Magazine cu specific românesc, Biserici etc.
De asemenea, o mare parte din tirajul ziarului merge la cititori prin abonamente.

Beneficiari:
Categoria de vârstă a beneficiarilor este foarte vastă, noi estimând că publicul nostru este format din persoane cu vârsta cuprinsă între 17-85 ani. Aria de distribuţie a ştirilor este extrem de vastă, ziarul avînd un caracter internațional. În prezent, publicația VOCEA TA este singurul ziar tipărit lunar în limba română din: Austria, Belgia, Germania, Elveția, Franța și Olanda, fiind astfel singurul mijloc de informare pentru cunoscătorii de limbă română care nu accesează internetul și nu numai.

Obiective:
ꜝZiarul nostru îşi propune să facă cunoscută tuturor beneficiarilor realitatea din sânul comunităţilor româneşti din Austria, Belgia, Germania, Elveția, Franța și Olanda.
ꜝDorim să colaborăm, în acest sens, cu toate resursele media, atât din România, cât şi din celelalte ițări (lucru realizat deja).
ꜝZiarul VOCEA TA constituie un canal de ştiri preluate prioritar din comunităţile româneşti din ţările mai sus amintite, ştiri care sunt apoi publicate în paginile ziarului.
ꜝZiarul urmăreşte crearea unor legături între diverse comunităţi româneşti, pe baza informaţiilor transmise şi a interesului pe care membrii unei comunităţi îl pot dezvolta pentru o anumită zonă sau pentru un anumit tip de activităţi, oportunităţi de afaceri, turism, investiţii etc.
ꜝZiarul contribuie la promovarea istoriei, culturii şi frumuseţilor geografice româneşti în vederea punerii în valoare a potenţialului cultural, economic, de afaceri, educaţional şi turistic al României.
ꜝZiarul „ VOCEA TA” doreşte informarea tuturor cunoscătorilor de limbă română din cele sase țări și nu numai. Avanpremiere, retrospective, interviuri, informaţii juridice, ştiri, divertismet, mică și mare publicitate, toate se vor găsi într-un singur loc, fiind uşor de citit.
ꜝPublicaţia urmăreşte crearea unor legături interactive între comunităţile româneşti și cele ale Statului vizat, iar informarea lor asupra evenimentelor importante desfăşurate la nivel naţional şi internaţional reprezintă un mod prioritar al redacției de mediatizare.
ꜝZiarul VOCEA TA are o proporție de 100% știri ce au caracter pozitiv, promovând astfel românii și România.

Datorită caracterului său complex , ziarul VOCEA TA are în vedere asigurarea mai multe tipuri de servicii :
– Servicii de informare, bazate pe colectarea selectivă şi diseminarea informaţiilor şi ştirilor relevante
– Servicii publicitare
– Servicii de promovare a culturii şi turismului românesc
– Servicii care favorizează schimbul de informaţii şi raporturile multiculturale
– Servicii de selectare şi promovare a tinerilor jurnalişti, în vederea consolidării dialogului profesional dintre generaţii
– Identificarea cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor,
– Consultanţe juridice oferite de către specialişti români, belgieni, austrieci, olandezi şi germani
– Oferte și cereri de muncă în cadrul rubricii de mică publicitate
– Informarea corectă a Legilor Internaționale unde sunt vizați cetățenii din Uniunea Europeană.

Continuăm cu:
– Promovarea ziarului pe plan internațional. Dorim ca în scurt timp să lansăm ziarul și în Anglia.
– Modernizarea calitativă ziarului şi atragerea de corespondenţi din spaţiul naţional şi – internaţional, dar și a editorialiștilor de valoare.
– Dotarea și perfecționarea redacţiei principale de la Nürnberg.
– Mărirea tirajului de la 20.000 de exemplare, la 30.000 sau chiar 40.000 de exemplare.
– Parteneriate cu alte site-uri, în vederea schimbului de banere, cu alte publicaţii on line şi scrise, în vederea promovării reciproce si pentru publicitate;
– Concursuri online și prin ziar.
– Participarea la cele mai importante întruniri naționale și internaționale.
– Publicitate prin flayere, banere la diverse manifestări ale românilor de pretutindeni
– Colaborarea cu personalităţii ale culturii române cu scopul creşterii calitative a informaţiilor furnizate, aducând astfel sporirea volumului publicului cititor.
– Prin trimiterea ziarului la abonaţi şi nu numai, instituţii diplomatice şi organizaţii culturale, etc.

Redacţia ziarului VOCEA TA are în vedere orice tip de promovare de pe piaţă şi va veni întotdeauna în întâmpinarea celor mai bune oferte.

7. CENTRUL CULTURAL ROMÂNO-GERMAN DE AJUTOR ȘI INTEGRARE

Crearea acestui Centru vizează următoarele lucruri:
Dezvoltarea și promovarea voluntariatului;
Dezvoltarea unor relații de colaborare;
Însușirea unor informații menite să îi ajute pe tineri în viața socială;
Cooptarea de noi membrii în cadrul asociației prin intermediul tinerilor participanți la activitati;
Propagarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor românești prin intermediul beneficiarilor direcți și indirecți (reprezentanți ai comunităților de romi, români, sași, șvabi);
Formarea unor tineri capabili și pregătiți informațional privind colaborarea cu autoritățile și instituțiile statului pentru eventualele situații în care este nevoie de intervenția lor pentru rezolvarea unor probleme sociale, culturale etc.;
O bibliotecă românească ce are peste 15.000 de volume sortate;
Un Radio on line pentru românii din Germania;
Consultanțe juridice;
Consultanțe sociale și Integrare;
Cursuri de limba germană și română;
Teatru de păpuși pentru suflete mari și mici;
Consiliere psihologică;
Consultare pentru orientare profesională;
Birou de asistență pentru femei;
Asistență pentru integrare în Germania;
Cursuri de utilizarea calculatarelor;
Îndrumări pentru înscriererea la creșă, grădiniță și școală;
Ateliere pentru cei mari și mici;
Consultanță în domeniul sănătății;
Cursuri de limba engleză;
Ziar tipărit pentru comunitate;
Agenție de Presă AȘII ROMÂNI;
Cursuri pentru dezvoltare personală;
Dansuri populare românești pentru copii;
Întâlniri frecvente cu seniorii din zonă;
Consultanțe și integrare pentru rromi;
Consultanțe și integrare pentru oamenii străzii;